علی اکبر محرابیان وزیر نیرو روز دوشنبه درباره وضعیت تامین برق در تابستان پیش‌رو، گفت: ان شاءالله با همکاری مردم سعی می‌کنم مشکلات در حداقل ممکن خود را نشان دهند و همچون سال گذشته برق منازل مسکونی را تامین کنیم.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو روز دوشنبه درباره وضعیت تامین برق در تابستان پیش‌رو، گفت: ان شاءالله با همکاری مردم سعی می‌کنم مشکلات در حداقل ممکن خود را نشان دهند و همچون سال گذشته برق منازل مسکونی را تامین کنیم.


وزیر نیرو: برق منازل در تابستان تامین می‌شود