گرگان- وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد استان گلستان شد و در بندرگز مورد استقبال استاندار و جمعی از مسوولان محلی قرار گرفت.

گرگان- وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد استان گلستان شد و در بندرگز مورد استقبال استاندار و جمعی از مسوولان محلی قرار گرفت.


وزیر صنعت و معدن وارد گلستان شد