وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای به میزبانی هند حضور می‌یابد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای به میزبانی هند حضور می‌یابد.


وزیر دفاع به هند سفر می‌کند