آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در نخستین واکنش آمریکا به حمله پهپادی به کرملین و سوء قصد به جان پوتین گفت: اول، من گزارش ها را دیده ام، به هیچ وجه نمی توانم آنها را تأیید کنم.ما نمی دانیم چه اتفاقی رخ داده است.

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در نخستین واکنش آمریکا به حمله پهپادی به کرملین و سوء قصد به جان پوتین گفت: اول، من گزارش ها را دیده ام، به هیچ وجه نمی توانم آنها را تأیید کنم.ما نمی دانیم چه اتفاقی رخ داده است.


وزیر خارجه آمریکا در واکنش به سوء قصد به جان پوتین: نمی‌توانم تایید کنم