در جریان سفر به تهران؛ وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان با امیرعبداللهیان دیدار کرد وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان پیش از ظهر امروز (شنبه) در سفر به تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار مهر، «بدر بن حمدالبوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان پیش از ظهر امروز […]

در جریان سفر به تهران؛

وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان با امیرعبداللهیان دیدار کرد

وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان با امیرعبداللهیان دیدار کرد

وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان پیش از ظهر امروز (شنبه) در سفر به تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «بدر بن حمدالبوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان پیش از ظهر امروز (شنبه) در سفر به تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.


وزیر امور خارجه سلطان‌نشین عمان با امیرعبداللهیان دیدار کرد