هشت صبح: عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت به دستور رئیس جمهور تشکیل و آغاز به کار کرده است گفت: فیلترینگ خارج از چارچوب تصمیم گیری دولت است. مهم ترین اظهارات زارع چور به شرح زیر است: کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی […]

هشت صبح: عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت به دستور رئیس جمهور تشکیل و آغاز به کار کرده است گفت: فیلترینگ خارج از چارچوب تصمیم گیری دولت است.

مهم ترین اظهارات زارع چور به شرح زیر است:

کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت به دستور رئیس جمهور تشکیل و آغاز به کار کرده است. این ماموریت به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است و ما هم نمایندگان خود را معرفی کرده‌ایم.

امیدواریم بتوانیم مشکلاتی که خارج از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات است را با استفاده از این شورا برطرف کنیم.

به عنوان مثال شرکت مخابرات ماموریت خود را به درستی انجام نداده است و شبکه اشباع شده است و به همین خاطر برخی ساعات مشکلاتی ایجاد می‌شود که باید به این موضوعات رسیدگی شود.

فیلترینگ خارج از چارچوب تصمیم گیری دولت است

بازنگری در سیاست‌ها و مصادیق فیلترینگ یکی از خواسته‌های رئیس جمهور است.

بخشی از گلایه‌های مردم نیز نسبت به فیلترینگ سرویس‌ها و سایت‌هایی مانند گوگل‌پلی است که بلاوجه بسته شده است.


وزیر ارتباطات: فیلترینگ خارج از چارچوب تصمیم گیری دولت است