هنوز آماری از کابران خارجی حاضر در پیام‌رسان‌های بومی اعلام نشده اما زارع‌پور در آخرین حضور خود در بین اصحاب رسانه حوزه فناوری اعلام کرده بود تعدادی کاربر خارجی نیز در این پلتفرم‌ها حضور دارند.

هنوز آماری از کابران خارجی حاضر در پیام‌رسان‌های بومی اعلام نشده اما زارع‌پور در آخرین حضور خود در بین اصحاب رسانه حوزه فناوری اعلام کرده بود تعدادی کاربر خارجی نیز در این پلتفرم‌ها حضور دارند.


وزارت ارتباطات دنبال جذب کاربران خارجی در پیام‌رسان‌های بومی