مدیر مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات: علت اختلال در پیام‌رسان های داخلی مشکل برق رسانی سیستم بوده است. در تلاشیم تا این اختلال به زودی رفع شود و ان شالله تا یک ساعت آینده قابل استفاده مجدد باشد و دوباره پس از رفع مشکل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

مدیر مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات: علت اختلال در پیام‌رسان های داخلی مشکل برق رسانی سیستم بوده است. در تلاشیم تا این اختلال به زودی رفع شود و ان شالله تا یک ساعت آینده قابل استفاده مجدد باشد و دوباره پس از رفع مشکل اطلاع رسانی خواهیم کرد.


وزارت ارتباطات: تلاش می‌کنیم پیام‌رسان‌های داخلی تا یک ساعت دیگر وصل شوند