رئیس جهادکشاورزی استان تهران گفت: قیمت مرغ تغییری نکرده و همان نرخ مصوب است ولی شورای عالی قیمت‌گذاری در حال بررسی موضوع است که پس از جمع‌بندی نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس جهادکشاورزی استان تهران گفت: قیمت مرغ تغییری نکرده و همان نرخ مصوب است ولی شورای عالی قیمت‌گذاری در حال بررسی موضوع است که پس از جمع‌بندی نتیجه آن اطلاع‌رسانی می‌شود.


ورود شورای عالی قیمت گذاری به قیمت مرغ