روز سه‌شنبه سامانه بارشی وارد کشور شده و در شمال غرب،‌غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز مرکزی،‌گیلان و مازندران رگبار،‌ رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی روی می‌دهد.

روز سه‌شنبه سامانه بارشی وارد کشور شده و در شمال غرب،‌غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و البرز مرکزی،‌گیلان و مازندران رگبار،‌ رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی روی می‌دهد.


ورود سامانه بارشی به کشور در روز سه‌شنبه