هشت صبح: عباس عبدی در توئیتی به عکس چهره‌های اصولگرا از جمله محمدرضا باهنر با ورزشکاران بدنساز واکنش نشان داد و نوشت: چرا ارزشی‌ها به تغییرات ارزشی جامعه اذعان نمی‌کنند. اگر ۳۰ سال پیش می‌گفتند چقدر احتمال دارد که شاهد این وضعیت از کشور باشیم؟ شاید می‌گفتند ۳۰ درصد. ولی اگر می‌پرسیدند احتمال این که […]

هشت صبح: عباس عبدی در توئیتی به عکس چهره‌های اصولگرا از جمله محمدرضا باهنر با ورزشکاران بدنساز واکنش نشان داد و نوشت: چرا ارزشی‌ها به تغییرات ارزشی جامعه اذعان نمی‌کنند. اگر ۳۰ سال پیش می‌گفتند چقدر احتمال دارد که شاهد این وضعیت از کشور باشیم؟ شاید می‌گفتند ۳۰ درصد. ولی اگر می‌پرسیدند احتمال این که آقای باهنر در چنین قابی با افتخار به اشتراک گذاشته شود؟ پاسخ صفر بود. ولی الان شده مبارک است.


واکنش کنایه‌آمیز «عباس عبدی» به عکس باهنر با ورزشکاران بدنساز