کاخ کرملین تلاش برای کودتا در قرقیزستان را “خیلی نگران کننده” خواند و اعلام کرد که از نزدیک اوضاع را پیگیری می‌کند.

کاخ کرملین تلاش برای کودتا در قرقیزستان را "خیلی نگران کننده" خواند و اعلام کرد که از نزدیک اوضاع را پیگیری می‌کند.


واکنش کرملین به تلاش برای کودتا در قرقیزستان