واکنش رئیس مجلس به افزایش قیمت ارز قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم تا به راه‌حل‌های زیرساختی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا شاهد ثبات در قیمت ارز و اقتصاد ایران باشیم. دریافت ۱۴ MB

واکنش رئیس مجلس به افزایش قیمت ارز

واکنش رئیس مجلس به افزایش قیمت ارز

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم تا به راه‌حل‌های زیرساختی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا شاهد ثبات در قیمت ارز و اقتصاد ایران باشیم.

دریافت ۱۴ MB


واکنش رئیس مجلس به افزایش قیمت ارز