پیشکسوت استقلال به شکست این تیم در داربی و شادی خاص علیرضا بیرانوند بعد از بازی که شکایت استقلالی‌ها را به دنبال داشت، واکنش نشان داد.

پیشکسوت استقلال به شکست این تیم در داربی و شادی خاص علیرضا بیرانوند بعد از بازی که شکایت استقلالی‌ها را به دنبال داشت، واکنش نشان داد.


واکنش حسن روشن به شادی خاص بیرانوند