حزب‌الله لبنان در واکنش به شهادت شیخ «خضر عدنان» ضمن محکوم کردن جنایات اشغالگران علیه اسرای فلسطینی تاکید کرد که این حزب از هرگونه اقدام مقاومت فلسطین برای پاسخ به دشمن صهیونیستی حمایت می‌کند.

حزب‌الله لبنان در واکنش به شهادت شیخ «خضر عدنان» ضمن محکوم کردن جنایات اشغالگران علیه اسرای فلسطینی تاکید کرد که این حزب از هرگونه اقدام مقاومت فلسطین برای پاسخ به دشمن صهیونیستی حمایت می‌کند.


واکنش حزب‌الله به شهادت خضر عدنان