در این نظرسنجی روشن شد که ۶۹ درصد آمریکایی‌ها، بایدن را برای دور دوم ریاست‌جمهوری خیلی پیر می‌دانند.

در این نظرسنجی روشن شد که ۶۹ درصد آمریکایی‌ها، بایدن را برای دور دوم ریاست‌جمهوری خیلی پیر می‌دانند.


واشنگتن‌پست: ترامپ در نظرسنجی‌ از بایدن جلوتر است/ ۶۹ درصد بایدن را خیلی پیر می‌دانند