ششگلانی: تبریز یکی از گزینه‌های میزبانی فینال جام حذفی بود، اما سازمان لیگ قبل از آنکه مکاتبه کند، خبر را رسانه‌ای کرد و اکنون نه نامه‌ای آمد و نه ما جوابی دادیم.

ششگلانی: تبریز یکی از گزینه‌های میزبانی فینال جام حذفی بود، اما سازمان لیگ قبل از آنکه مکاتبه کند، خبر را رسانه‌ای کرد و اکنون نه نامه‌ای آمد و نه ما جوابی دادیم.


هیات فوتبال آذربایجان‌شرقی: قرار نبود ما میزبان فینال جام‌حذفی باشیم