هم‌خوانی گروه سرود دختران در حضور رهبر انقلاب هم‌خوانی گروه سرود در دیدار جمعی از بانوان منتخب کشور با رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۱ MB

هم‌خوانی گروه سرود دختران در حضور رهبر انقلاب

هم‌خوانی گروه سرود دختران در حضور رهبر انقلاب

هم‌خوانی گروه سرود در دیدار جمعی از بانوان منتخب کشور با رهبر انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۱ MB


هم‌خوانی گروه سرود دختران در حضور رهبر انقلاب