در شماره سیصد و شصت و هشتم؛ هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» منتشر شد شماره سیصد و شصت و هشتم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیصد و شصت و هشتم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» منتشر شد. سخن هفته شماره جدید خط […]

در شماره سیصد و شصت و هشتم؛

هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» منتشر شد

هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» منتشر شد

شماره سیصد و شصت و هشتم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیصد و شصت و هشتم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» منتشر شد.

سخن هفته شماره جدید خط حزب الله، با بررسی ابعاد برنامه‌ریزی دشمن در اغتشاشات اخیر و نقش مردم در شکست نقشه‌های دشمن به این سوال پاسخ داده است که چرا از نگاه رهبر انقلاب اسلامی، مردم در نبرد جنگ ترکیبی و آشوب آفرینی دشمنان، پیروز میدان هستند؟

خط حزب‌الله در آستانه ۵ آذرماه، روز بسیج مستضعفان، مروری بر جایگاه بی‌بدیل و ثمرات بسیج در انقلاب اسلامی داشته است.

شماره این هفته خط حزب‌الله، به روح مطهر دانشجویان بسیجی شهید در اغتشاشات اخیر، شهید حسین دانیال زاده و دانیال رضا زاده تقدیم می‌شود.


هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «ملت شکست‌ناپذیر» منتشر شد