رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه همه ساله با گرم شدن دمای هوا و افزایش فعالیت کنه‌ها انتظار بروز موارد ابتلا به تب کریمه کنگو وجود دارد، گفت: شایع‌ترین راه انتقال این بیماری، ذبح دام‌های آلوده و تماس با لاشه دام، خون و احشای دام‌ها است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه همه ساله با گرم شدن دمای هوا و افزایش فعالیت کنه‌ها انتظار بروز موارد ابتلا به تب کریمه کنگو وجود دارد، گفت: شایع‌ترین راه انتقال این بیماری، ذبح دام‌های آلوده و تماس با لاشه دام، خون و احشای دام‌ها است.


هشدار نسبت به بروز تب کریمه کنگو با آغاز گرما