وزیر فرهنگ درباره اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با کشف حجاب گفت: در این زمینه قانون محور است و نمی‌توانیم به کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، اجازه حضور در برنامه‌های هنری را دهیم.

وزیر فرهنگ درباره اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با کشف حجاب گفت: در این زمینه قانون محور است و نمی‌توانیم به کسانی که کشف حجاب کرده‌اند، اجازه حضور در برنامه‌های هنری را دهیم.


هشدار جدی دولت به بازیگران زن سینما