کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: هر وقت نزدیک به صدر جدولی نزدیک می‌شویم ناداوری‌ها شروع می‌شود.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت: هر وقت نزدیک به صدر جدولی نزدیک می‌شویم ناداوری‌ها شروع می‌شود.


هر وقت استقلال به صدر جدول می‌رسد اشتباهات داوری شروع می‌شود!