مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی: هدف اصلی جنگ شناختی و ترکیبی دشمن تغییر در نظام محاسبه است تربت حیدریه ـ مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: جنگ شناختی به معنای تغییر نظام محاسبه است که از روی تبلیغات فراوان بر روی یک سری ضعفی که وجود دارد جریان نظام محاسبه را تغییر می‌دهد. […]

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:

هدف اصلی جنگ شناختی و ترکیبی دشمن تغییر در نظام محاسبه است

هدف اصلی جنگ شناختی و ترکیبی دشمن تغییر در نظام محاسبه است

تربت حیدریه ـ مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: جنگ شناختی به معنای تغییر نظام محاسبه است که از روی تبلیغات فراوان بر روی یک سری ضعفی که وجود دارد جریان نظام محاسبه را تغییر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی ظهر یکشنبه در همایش بصیرتی سیاسی طلاب و روحانیون حوزه علمیه مرحوم هراتی اظهار کرد: جنگ شناختی به معنای تغییر نظام محاسبه است که از روی تبلیغات فراوان بر روی یک سری ضعفی که وجود دارد جریان نظام محاسبه را تغییر می‌دهد و جای حق و باطل را باهم تغییر می‌دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: شیطان بر جهل انسان سوار می‌شود و این بهترین مرکب برای سواری گرفتن است لذا بر جهل جامعه سوار می‌شود، البته این جهل بمعنای عدم علم نیست بلکه عدم عقلانیت است.

وی تصریح کرد: جهل اگر در جامعه‌ای نهادینه شود و بعنوان یک موضع اصلی باشد شیطان آن را راهبری می‌کند و این راهبرد اصلی شیطان است.

حجت الاسلام صاحبقرانی بیان کرد: امروز شیطان با راهبری نظام سرمایه داری بر جهل انسان‌ها سوار شده و این بدان معناست که تمام مردم جهان کار می‌کنند برای یک درصد از مردم که متنعم از ثروت و سرمایه هستند

حجت الاسلام صاحبقرانی افزود: راهبری جامعه با نهادینه کردن رذائل اخلاقی همراه است، به عنوان مثال ربا را می‌خواهد در جامعه نهادینه کند بانک را راه اندازی می‌کند که ذات آن ربوی است هر چند چه بخواهیم و نخواهیم در این بانک همه هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: در خصوص اسراف رهبری با رصد دقیق سیستم جهان نظام مصرف گرایی را مطرح کردند.

وی افزود: تمدن غرب دقیقاً سیستم نظام محاسبه مادی صرف را در جهان پیاده سازی می‌کند و لذا میدان جنگ ایران و غرب سر مسائل اقتصادی و هسته‌ای و علمی نیست بلکه بر سر مسائل نظام فکری است که نظام فکری غرب و آمریکا در حال فروپاشی است و امروز نقش طلبه‌ها مهم است که باید در خط مقدم مبارزه با نظام سلطه قرار بگیرند.

حجت الاسلام صاحبقرانی گفت: تنها رقیب تئوریک آمریکا و جهان غرب نه روسیه و نه چین است، البته اینها رقیب اقتصادی و نظامی هستند اما خلأ تئوری را فقط با ایران دارد، تنها کشوری که بر اساس مدل حکمرانی دینی طراحی شده، هر چند نقاط ضعف فراوان دارد.


هدف اصلی جنگ شناختی و ترکیبی دشمن تغییر در نظام محاسبه است