آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره استفاده از هوش مصنوعی برای اهداف و برنامه های نظامی ابراز نگرانی کرد و گفت که دولت‌ها باید خطراتی را که در این زمینه وجود دارد، کاهش دهند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره استفاده از هوش مصنوعی برای اهداف و برنامه های نظامی ابراز نگرانی کرد و گفت که دولت‌ها باید خطراتی را که در این زمینه وجود دارد، کاهش دهند.


نگرانی گوترش درباره استفاده نظامی از هوش مصنوعی