مراسم هجدهمین دوره شب کارگردانان تئاتر ایران در قالب آئین نکوداشت آتیلا پسیانی کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران و به همت انجمن صنفی کارگردانان تئاتر بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از هنرمندان و بازیگران در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

مراسم هجدهمین دوره شب کارگردانان تئاتر ایران در قالب آئین نکوداشت آتیلا پسیانی کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران و به همت انجمن صنفی کارگردانان تئاتر بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از هنرمندان و بازیگران در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.


نکوداشت آتیلا پسیانی در شب کارگردانان تئاتر ایران