صبح امروز؛ نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر انقلاب دیدار کردند نمایندگان مجلس خبرگان رهبری امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (پنجشنبه ۴ اسفند ماه) رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. این خبر تکمیل می‌شود

صبح امروز؛

نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر انقلاب دیدار کردند

نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر انقلاب دیدار کردند

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (پنجشنبه ۴ اسفند ماه) رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

این خبر تکمیل می‌شود


نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر انقلاب دیدار کردند