نیکزاد در صحن علنی: نمایندگان مجلس اموال خود و افراد تحت تکفلشان را اعلام می‌کنند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان قوه قضائیه امروز در مجلس حضور دارند و نمایندگان مجلس می‌توانند اموال خود و افراد تحت تکفل خود را ثبت کنند. به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ […]

نیکزاد در صحن علنی:

نمایندگان مجلس اموال خود و افراد تحت تکفلشان را اعلام می‌کنند

نمایندگان مجلس اموال خود و افراد تحت تکفلشان را اعلام می‌کنند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان قوه قضائیه امروز در مجلس حضور دارند و نمایندگان مجلس می‌توانند اموال خود و افراد تحت تکفل خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی که ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت بعد از به صدا درآوردن زنگ پایان جلسه، خطاب به نمایندگان گفت: نمایندگان قوه قضائیه امروز در مجلس شورای اسلامی حضور دارند.

وی بیان کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند اموال خود و افراد تحت تکفل خود را بر اساس قانون ثبت اموال به آنان بگویند تا ثبت کنند.


نمایندگان مجلس اموال خود و افراد تحت تکفلشان را اعلام می‌کنند