من راجع به شخص ایشان که متعهد و متخصص است حرفی ندارم بلکه راجع به تیم وی می‌گویم که کار را خراب کرده است. شهادت می‌دهم فاطمی امین یک سرباز است، اما توان مدیریتی و تیم ضعیفی داشته و عملکرد ندارد.

من راجع به شخص ایشان که متعهد و متخصص است حرفی ندارم بلکه راجع به تیم وی می‌گویم که کار را خراب کرده است. شهادت می‌دهم فاطمی امین یک سرباز است، اما توان مدیریتی و تیم ضعیفی داشته و عملکرد ندارد.


نماینده موافق استیضاح وزیر صمت: قیمت پراید را ببینید؛ چگونه رویتان می‌شود به مردم پاسخ دهید؟/ گِل به سر من که کارخانه آن که کارگر آن درآمد کمی از آن می‌گیرد به دلیل واردات بی رویه تعطیل شده است