هشت صبح: سید سید غنی نظری نماینده خلخال و کوثرو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خواستار افزایش معقول و منطقی حقوق کارکنان و بازنشستگان شد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی که به یادگار امام راحل همیشه مورد لطف مقام معظم رهبری است امروز […]

هشت صبح: سید سید غنی نظری نماینده خلخال و کوثرو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خواستار افزایش معقول و منطقی حقوق کارکنان و بازنشستگان شد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی که به یادگار امام راحل همیشه مورد لطف مقام معظم رهبری است امروز وضع مناسبی ندارد حقوق پرسنل و هیئت علمی این دانشگاه بسیار پایین‌تر از کارکنان هم سطح و همتراز است و توجه جدی دولت و مجلس را می طلبد چون نیمی از بار آموزش عالی دانشگاه ها بر دوش این دانشگاه‌هاست.


نماینده مجلس: دانشگاه آزاد وضع خوبی ندارد