ما هر چقدر بتوانیم شفاف‌سازی کنیم و در مورد آنچه که اتفاق افتاده است صادقانه با مردم صحبت کنیم و اطلاعات در اختیار آنان قرار دهیم، قطع به یقین به آرامش جامعه کمک خواهد کرد.

ما هر چقدر بتوانیم شفاف‌سازی کنیم و در مورد آنچه که اتفاق افتاده است صادقانه با مردم صحبت کنیم و اطلاعات در اختیار آنان قرار دهیم، قطع به یقین به آرامش جامعه کمک خواهد کرد.


نماینده مجلس: از تشکیل کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ استقبال می‌کنیم/ شفاف‌سازی به آرامش جامعه کمک خواهد کرد