کرمان- ایرنا- نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش‌های روزهای پایانی شهریور از دیوان محاسبات استان و کشور حاکیست تعداد قابل توجهی از ادارات کل استان متاسفانه باوجود تمامی تذکرات در جلسات متعدد به‌ویژه نشست برنامه‌ریزی استان، هنوز موفق به جذب اعتبارات عمرانی استانی نشده‌اند.


کرمان- ایرنا- نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش‌های روزهای پایانی شهریور از دیوان محاسبات استان و کشور حاکیست تعداد قابل توجهی از ادارات کل استان متاسفانه باوجود تمامی تذکرات در جلسات متعدد به‌ویژه نشست برنامه‌ریزی استان، هنوز موفق به جذب اعتبارات عمرانی استانی نشده‌اند.


نماینده مجلس:تعداد قابل توجه ادارات کرمان موفق به جذب اعتبار عمرانی نشدند