نمایش «شاسی بلندها» در سه پرده!

سه پرده از نمایش طولانی اعطای ماشین (یه ویژه شاسی بلند) به افراد و نهادها را ببیند: به نظر شما، در این بخش از نمایش، پرده بسته می شود یا می افتد؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا