نشست خبری ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.

نشست خبری ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.


نشست سخنگوی وزارت امور خارجه