نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد نشست خبری ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اصحاب رسانه آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز (دوشنبه) با حضور خبرنگاران آغاز شد. در حال تکمیل

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد

نشست خبری ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اصحاب رسانه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز (دوشنبه) با حضور خبرنگاران آغاز شد.

در حال تکمیل


نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد