نتانیاهو: ایران امریکا را شیطان بزرگ می داند. اگر ایران بتواند هر شهر امریکا را با بمب اتمی تهدید کند این باعث تغییر تاریخ و نقشه جهان می شود.

نتانیاهو: ایران امریکا را شیطان بزرگ می داند. اگر ایران بتواند هر شهر امریکا را با بمب اتمی تهدید کند این باعث تغییر تاریخ و نقشه جهان می شود.


نتانیاهو: ایران ۵۰ برابر خطرناک تر از کره شمالی است