نیکزاد: 🔹️برخی از اصحاب رسانه مطالبی در خصوص مواجه مجلس با حکمرانی سایبری ارائه دادند که خلاف نظر مجلس است. 🔹️دوران کرونا سبب شد تا برخی از مسئولین که نمی توانستند با فضای مجازی ارتباط بگیرند، مجبور به تطبیق با شرایط شوند. 🔹️می‌گویند مجلس فهم درستی از استفاده اینترنت ندارد که این جفا در حق […]

نیکزاد:
🔹️برخی از اصحاب رسانه مطالبی در خصوص مواجه مجلس با حکمرانی سایبری ارائه دادند که خلاف نظر مجلس است.

🔹️دوران کرونا سبب شد تا برخی از مسئولین که نمی توانستند با فضای مجازی ارتباط بگیرند، مجبور به تطبیق با شرایط شوند.

🔹️می‌گویند مجلس فهم درستی از استفاده اینترنت ندارد که این جفا در حق مجلس است.

🔹️مجلس هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیست و معتقدیم قانونمند کردن فضای مجازی در حکمرانی باید عاقلانه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد.

🔹️اگر در کشور اینترنت ۵G افتتاح می شود باید توزیع عادلانه آن نیز رخ دهد و به سمت اینترنت پرسرعت حرکت کنیم.

🔹️منظور ما از اینترنت امن همان شبکه ملی اطلاعات است تا اطلاعات کشور در داخل بماند.


نایب رئیس مجلس: مجلس هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیست