روایت مفتح از جلسه کمیسیون برنامه و بودجه؛ میرکاظمی: امسال کسری بودجه نخواهیم داشت سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه امسال کسری بودجه نداریم. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با رئیس سازمان برنامه […]

روایت مفتح از جلسه کمیسیون برنامه و بودجه؛

میرکاظمی: امسال کسری بودجه نخواهیم داشت

میرکاظمی: امسال کسری بودجه نخواهیم داشت

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه امسال کسری بودجه نداریم.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ در سال جاری ارائه کرد.

وی افزود: بر اساس آنچه رئیس سازمان برنامه بودجه در این جلسه مطرح کرد، ما امسال کسری بودجه‌ای تا پایان سال نخواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: طبق اظهارات میرکاظمی، درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۱ به طور کامل محقق شده است. همچنین بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه ما امسال کسری بودجه‌ای نخواهیم داشت و این موضوع نکته بسیار مهمی است، چرا که کسری بودجه آثار اقتصادی زیادی داشته و می‌تواند منجر به تورم و افزایش پایه پولی شود.

وی تاکید کرد: عدم کسری بودجه همچنین می‌تواند یک ثباتی را در درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای ایجاد کند که نکته مثبتی قلمداد می‌شود.


میرکاظمی: امسال کسری بودجه نخواهیم داشت