پس از رخ دادن حواشی اخیر در رقابت‌های دوی نیمه ماراتن شیراز، هاشم صیامی رییس فدراسیون دوومیدانی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان از سمت خود استعفا کرد.

پس از رخ دادن حواشی اخیر در رقابت‌های دوی نیمه ماراتن شیراز، هاشم صیامی رییس فدراسیون دوومیدانی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان از سمت خود استعفا کرد.


موافقت وزارت ورزش با استعفای رییس فدراسیون دوومیدانی