آن کاندیدای پوششی که گفت بورس را سه روزه حل می کنم و الان معاون شماست کو؟

آن کاندیدای پوششی که گفت بورس را سه روزه حل می کنم و الان معاون شماست کو؟


مهاجری به رئیسی: هنوز وقتش نرسیده ۲-۳ برگ از برنامه ۷۰۰۰ صفحه‌ای‌تان را رونمایی کنید؟!