پایگاه خبری هشت صبح : رحمان قهرمان پور، کارشناس مسائل بین الملل نوشت:  ‌مملکتداری ژاپنی ها خیلی عجیب و آموزنده است. فکر کردن به جزئیات بسیار کوچک را باید خصلت اصلی آنها دانست. قرار است آب نیروگاه اتمی فوکوشیما را که ۱۲ سال پیش بر اثر سونامی آسیب دید در دریا رها سازی کنند. […]

پایگاه خبری هشت صبح :

رحمان قهرمان پور، کارشناس مسائل بین الملل نوشت:

 ‌مملکتداری ژاپنی ها خیلی عجیب و آموزنده است. فکر کردن به جزئیات بسیار کوچک را باید خصلت اصلی آنها دانست. قرار است آب نیروگاه اتمی فوکوشیما را که ۱۲ سال پیش بر اثر سونامی آسیب دید در دریا رها سازی کنند. پنهانکاری نکرده اند. نخست وزیر مردم را در جریان گذاشته است.

 از آژانس ‌بین الملی انرژی اتمی مجوز گرفته اند. حدود ۵۵۰ میلیون دلار برای جبران خسارت های احتمالی ناشی از این کار کنار گذاشته اند. پیش از آغاز فصل صید این کار را کرده اند. با همسایگان خود در ارتباط بوده و اطلاع رسانی کرده اند و گفته اند آب یک باره رها سازی نخواهد شد.

 خلاصه اینکه سخت ترین ‌و جنجالی ترین کار را چنان دقیق و حساب شده انجام می دهند که واقعا تعجب آور است. مسائل را ساده نمی گیرند. به جای فرار از مسئولیت می کوشند پاسخگو باشند. فقط دستور نمی دهند بلکه برنامه ریزی می کنند. بی خود نیست که ژاپن موتور توسعه در آسیا بوده است.


مملکت‌داری ژاپنی ها خیلی عجیب و آموزنده است / سخت ترین ‌و جنجالی ترین کار را چنان دقیق و حساب شده انجام می دهند که واقعا تعجب آور است / به جای فرار از مسئولیت می کوشند پاسخگو باشند / بی خود نیست که موتور توسعه در آسیا ست