امیرعبداللهیان: مقابله با ترور و خشونت از مسئولیت‌های صریح بین المللی است وزیر امور خارجه کشورمان مقابله با ترور، خشونت و نفرت‌پراکنی را از مسئولیت‌های صریح بین المللی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در خصوص اقدامات ریاکارانه برخی کشورهای غربی نوشت: مقابله با ترور، خشونت […]

امیرعبداللهیان:

مقابله با ترور و خشونت از مسئولیت‌های صریح بین المللی است

مقابله با ترور و خشونت از مسئولیت‌های صریح بین المللی است

وزیر امور خارجه کشورمان مقابله با ترور، خشونت و نفرت‌پراکنی را از مسئولیت‌های صریح بین المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در خصوص اقدامات ریاکارانه برخی کشورهای غربی نوشت: مقابله با ترور، خشونت و نفرت‌پراکنی از مسئولیت‌های صریح بین المللی است.

وی افزود: آلمان قلمرو و امنیت خود را در این موارد خط قرمز می‌داند، اما به‌روش ابزاری این پدیده‌های شوم را در ایران ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه آن‌ها را ریاکارانه تقبیح می‌کند.


مقابله با ترور و خشونت از مسئولیت‌های صریح بین المللی است