دامنه لرزان دلار، آواربرداری از فساد و ناکارآمدی مدیران خسته، تکذیب توافق موقت هسته‌ای، تکرار داستان مربی‌های طلبکار و استقلال، تاکید بلینکن بر حفظ دیپلماسی با ایران، حسابکشی رئیس قوه قضائیه از مدیران در بنادر استان، سوت پایان حضور عادل در صداوسیما، افزایش یارانه نقدی به شرط خرید کالا وعربستان اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

دامنه لرزان دلار، آواربرداری از فساد و ناکارآمدی مدیران خسته، تکذیب توافق موقت هسته‌ای، تکرار داستان مربی‌های طلبکار و استقلال، تاکید بلینکن بر حفظ دیپلماسی با ایران، حسابکشی رئیس قوه قضائیه از مدیران در بنادر استان، سوت پایان حضور عادل در صداوسیما، افزایش یارانه نقدی به شرط خرید کالا وعربستان اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.


معنای عفو ۱۴۰۱ چه بود؟ /وعده ممنوع! / لزوم شفافیت و ابهام‌زدایی در آینده توافق هسته‌ای