اسلامی در حاشیه هیئت دولت: مطالب مطرح شده علیه ایران در شورای حکام مردود است رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در شورای حکام قطعنامه‌ای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان می‌دانند صحت ندارد و از طرف جمهور اسلامی هم مردود است. به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز […]

اسلامی در حاشیه هیئت دولت:

مطالب مطرح شده علیه ایران در شورای حکام مردود است

مطالب مطرح شده علیه ایران در شورای حکام مردود است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در شورای حکام قطعنامه‌ای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان می‌دانند صحت ندارد و از طرف جمهور اسلامی هم مردود است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به نشست شورای حکام و پیش نویس قطعنامه‌ای علیه ایران اظهار داشت: اتخاذ سیاست فشار حداکثری و اتهام پراکنی به جمهوری اسلامی توسط جریان استکباری و صهیونیستی طبیعت آنهاست که معتاد به تحریم و این سیاست مندرس هستند.

وی ادامه داد: قطعنامه‌ای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان می‌دانند صحت ندارد و از طرف جمهور اسلامی هم مردود است مهم این است ایران برای پیشبرد برنامه خود در بخش هسته‌ای برنامه مصوب، مدون و اعلام شده دارد و در همان چارچوب فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با رد سفر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: فعلاً سفری از آژانس در دستور کار نیست؛ موضوع حائز اهمیت این است که وزارت خارجه بحث تداوم مذاکرات را پیگیری کند و این کار به اشکال گوناگون در دست اقدام است.

اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه به سازمان انرژی اتمی مربوط بود این است که به همه موارد ادعایی و اتهامی پاسخ داده شود که چنین کردیم و اگر حسن نیت می‌داشتند و قرار بود مذاکره را تداوم دهند قطعنامه‌ای با این ابعاد و حجم ارائه نمی‌کردند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: توقع داشتیم حسن نیت جمهوری اسلامی و پاسخ‌های مستدل، کاررساز واقع شود و اجازه دهند مسیر طبیعی و غیرسیاسی و روش حرفه‌ای و ضوابط پادمان ملاک باشد.


مطالب مطرح شده علیه ایران در شورای حکام مردود است