اسلامی در حاشیه هیئت دولت: مطالب مطرح شده علیه ایران در شورای حکام مردود است رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در شورای حکام قطعنامه‌ای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان می‌دانند صحت ندارد و از طرف جمهور اسلامی هم مردود است. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز […]

اسلامی در حاشیه هیئت دولت:

مطالب مطرح شده علیه ایران در شورای حکام مردود است

مطالب مطرح شده علیه ایران در شورای حکام مردود است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در شورای حکام قطعنامه‌ای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان می‌دانند صحت ندارد و از طرف جمهور اسلامی هم مردود است.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به نشست شورای حکام و پیش نویس قطعنامه‌ای علیه ایران اظهار داشت: اتخاذ سیاست فشار حداکثری و اتهام پراکنی به جمهوری اسلامی توسط جریان استکباری و صهیونیستی طبیعت آنهاست که معتاد به تحریم و این سیاست مندرس هستند.

وی ادامه داد: قطعنامه‌ای پیش نویس کردند و مطالبی آوردند که خودشان می‌دانند صحت ندارد و از طرف جمهور اسلامی هم مردود است مهم این است ایران برای پیشبرد برنامه خود در بخش هسته‌ای برنامه مصوب، مدون و اعلام شده دارد و در همان چارچوب فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با رد سفر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: فعلاً سفری از آژانس در دستور کار نیست؛ موضوع حائز اهمیت این است که وزارت خارجه بحث تداوم مذاکرات را پیگیری کند و این کار به اشکال گوناگون در دست اقدام است.

اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه به سازمان انرژی اتمی مربوط بود این است که به همه موارد ادعایی و اتهامی پاسخ داده شود که چنین کردیم و اگر حسن نیت می‌داشتند و قرار بود مذاکره را تداوم دهند قطعنامه‌ای با این ابعاد و حجم ارائه نمی‌کردند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: توقع داشتیم حسن نیت جمهوری اسلامی و پاسخ‌های مستدل، کاررساز واقع شود و اجازه دهند مسیر طبیعی و غیرسیاسی و روش حرفه‌ای و ضوابط پادمان ملاک باشد.


مطالب مطرح شده علیه ایران در شورای حکام مردود است