در تصمیم بر پلمب مراکز مختلف چه مقدار «عقلانیت» دیده می شود؟ بیایید توقع مان را کمتر کنیم و بپرسیم اصلا در اجرای همان تصمیم بر پلمب کردن نیز آیا نمی شود قدری تامل و عقلانیت به خرج داد تا چنین دچار تناقض و برخی اقدامات غیرعقلانی نشد؟!

در تصمیم بر پلمب مراکز مختلف چه مقدار «عقلانیت» دیده می شود؟ بیایید توقع مان را کمتر کنیم و بپرسیم اصلا در اجرای همان تصمیم بر پلمب کردن نیز آیا نمی شود قدری تامل و عقلانیت به خرج داد تا چنین دچار تناقض و برخی اقدامات غیرعقلانی نشد؟!


مطالبه ای به نام پیوست عقلانیت!/ حسین علی زاده