از سوی مخبر؛ مصوبه هیئت دولت برای حمایت از نخبگان غیرایرانی ابلاغ شد معاون اول رئیس‌جمهور ، مصوبه هیئت وزیران درباره حمایت از نخبگان غیرایرانی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص «آئین نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی» […]

از سوی مخبر؛

مصوبه هیئت دولت برای حمایت از نخبگان غیرایرانی ابلاغ شد

مصوبه هیئت دولت برای حمایت از نخبگان غیرایرانی ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور ، مصوبه هیئت وزیران درباره حمایت از نخبگان غیرایرانی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص «آئین نامه حمایت از نخبگان غیرایرانی» را ابلاغ کرد.

این مصوبه به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به تصویب رسیده است.

مصوبه هیئت دولت برای حمایت از نخبگان غیرایرانی ابلاغ شد

مصوبه هیئت دولت برای حمایت از نخبگان غیرایرانی ابلاغ شد


مصوبه هیئت دولت برای حمایت از نخبگان غیرایرانی ابلاغ شد