حیرت انگیز است که مسعود فراستی فیلمی که بر روی پرده سینما در حال اکران است را در سالن سینما ندیده و ترجیح داده است که نسخه غیرقانونی آن را ببیند و نکته دوم آن که تبلیغ سایت دانلودی را به حساب سازندگان فیلم گذاشته است، واقعا در ذهن او چه می‌گذرد؟

حیرت انگیز است که مسعود فراستی فیلمی که بر روی پرده سینما در حال اکران است را در سالن سینما ندیده و ترجیح داده است که نسخه غیرقانونی آن را ببیند و نکته دوم آن که تبلیغ سایت دانلودی را به حساب سازندگان فیلم گذاشته است، واقعا در ذهن او چه می‌گذرد؟


مسعود فراستی ؛ شلیک به جمجمه نقد در مقابل دوربین! آیا این کارما نیست؟