امیرآبادی‌فراهانی در تذکر شفاهی: مسئولان امنیتی به پرونده مسمومیت دانش‌آموزان دختر قم ورود کنند نماینده مردم قم در مجلس گفت: معاون وزیر بهداشت گفته مسمومیت دانش‌آموزان دختر قم عمدی بوده است که باید مسئولان امنیتی و انتظامی این موضوع را پیگیری و با عاملان و مسببین آن برخورد کنند. به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی […]

امیرآبادی‌فراهانی در تذکر شفاهی:

مسئولان امنیتی به پرونده مسمومیت دانش‌آموزان دختر قم ورود کنند

مسئولان امنیتی به پرونده مسمومیت دانش‌آموزان دختر قم ورود کنند

نماینده مردم قم در مجلس گفت: معاون وزیر بهداشت گفته مسمومیت دانش‌آموزان دختر قم عمدی بوده است که باید مسئولان امنیتی و انتظامی این موضوع را پیگیری و با عاملان و مسببین آن برخورد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: ابتدا از رئیس، نایب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان که به موضوع مسمومیت دانش آموزان دختر قم ورود کرده و هیأتی را جهت رسیدگی اعزام کردند، تشکر می‌کنم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون وزیر بهداشت گفته این مسمومیت عمدی بوده است که اگر این صحبت درست باشد، باید مسئولان امنیتی و انتظامی این موضوع را پیگیری و با عاملان و مسببین آن برخورد کنند.

وی تصریح کرد: مردم و حوزه انقلابی قم با هر گونه تهجر و کار خارج از عقل و منطق مخالف بوده، بنابراین ضمن اینکه این کار را محکوم می‌کنیم و از این اقدامات برائت می‌جوییم و از تحصیل دختران حمایت و استقبال می‌کنیم، باید این اطمینان را به مردم دهم که مجلس پیگیر این موضوع است و قطعاً دشمنان ملت ایران نمی‌توانند از این موضوع سوءاستفاده کنند.

مجلس به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان ورود کند

در ادامه جلسه، عبدالعلی رحیمی مظفری نیز در تذکری شفاهی، گفت: حداقل ۱۰ تا ۱۵ شهر ما هم درگیر مسمومیت دانش‌آموزی شده است. از رئیس مجلس خواهش می‌کنم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان را مأمور کند که به این حوزه ورود کنند.

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون دانش آموزان ما را تهدید می‌کنند، درست است که هیچ غلطی نمی‌توانند کنند اما مجلس شورای اسلامی باید با جدیت به این موضوع ورود کند تا ابعاد آن روشن شود.


مسئولان امنیتی به پرونده مسمومیت دانش‌آموزان دختر قم ورود کنند