مرسدس بنز منصوری پی۹۰۰ طی ۳٫۵ ثانیه از حالت توقف به سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت می رسد و بیشینه سرعت آن برابر با ۲۵۰ کیلومتر برساعت است. این آمار برای نسخه استاندارد مرسدس بنز جی۶۳ برابر با ۴٫۵ ثانیه و ۲۱۰ کیلومتر برساعت است.

مرسدس بنز منصوری پی۹۰۰ طی ۳٫۵ ثانیه از حالت توقف به سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت می رسد و بیشینه سرعت آن برابر با ۲۵۰ کیلومتر برساعت است. این آمار برای نسخه استاندارد مرسدس بنز جی۶۳ برابر با ۴٫۵ ثانیه و ۲۱۰ کیلومتر برساعت است.


مرسدس بنز منصوری پی۹۰۰؛ شاهزاده صحرا با قلب آتشین! (+عکس)