مراسم سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی صبح امروزچهارشنبه ۱۲بهمن ۱۴۰۱با سخنرانی محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حرم امام خمینی (ره) و بهشت زهرای تهران برگزارشد.

مراسم سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی صبح امروزچهارشنبه ۱۲بهمن ۱۴۰۱با سخنرانی محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حرم امام خمینی (ره) و بهشت زهرای تهران برگزارشد.


مراسم سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی