کارت بازی مدافع آبی‌پوشان صادر شد. به گزارش خبرگزاری برنا؛ در روزهای اخیر کارت بازی  سیاوش یزدانی صادر شده است و به همین دلیل هم او مشکلی برای همراهی آبی ها نخواهد داشت. البته یزدانی هنوز از نظر آمادگی شرایط خوبی ندارد و به نظر می رسد این بازیکن بعد از هفته پنجم که لیگ مدتی […]

مدافع استقلال مجوز بازی گرفت

کارت بازی مدافع آبی‌پوشان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ در روزهای اخیر کارت بازی  سیاوش یزدانی صادر شده است و به همین دلیل هم او مشکلی برای همراهی آبی ها نخواهد داشت.

البته یزدانی هنوز از نظر آمادگی شرایط خوبی ندارد و به نظر می رسد این بازیکن بعد از هفته پنجم که لیگ مدتی تعطیل می شود می تواند برای آبی ها بازی کند.


مدافع استقلال مجوز بازی گرفت